Magyarországi Egyesült Államok? ELFOGYOTT

Magyarországi Egyesült Államok? ELFOGYOTT

Ára: 300 Ft.

Leírás:

Antikvár könyv, 1 db

Ez a könyv Magyarországról szól. A könyv szerzői egy világméretű civilizációs folyamat szempontjából tekin-tenek Magyarországra. Nyolc szerző nyolc tanulmány-ban - akár leírja a globalizáció szót, akár nem - úgy mérlegeli az elmúlt század eseményeit, különösen az utolsó évtized történéseit, és a ma érvényesülő kor-mánypolitikát, hogy közben arra kíváncsi: a globális ci- vilizációs áramlat milyen Magyarországot ért el, és he-lyileg miként reagálunk e folyamat hatásaira? Nem mondunk végső ítéleteket se Magyarországról, se a világról. Nem mondjuk, hogy meghalt az állam, él-jen a globalizáció! Többünk véleménye azonban az, hogy a nemzetállami gondolat formálta állampolitika a múlté, s hogy az országot nem megmenteni kell a globalizációtól , hanem meg kell tanulni hajózni az új vizeken. A ma államai legalább annyira részesei és al-kotói ennek a világfolyamatnak, mint az állam szerepét és jelentőségét egyébként zsugorító külső és belső mozgások. A könyvbe foglalt írások szerzői jobbára a levélfor-mát választották. Úgy éreztük, akkora feladatra vállal-koztunk, hogy ehhez elengedhetetlen némi oldottság, játékosság. Feladatunkat, Magyarország és a globális civilizáció megértését - ellentétben magunkkal - na- gyon komolyan vettük. Mivel azonban körülöttünk és bennünk sok minden változik, gyakran nehezen talál-tunk szavakat ennek kifejezésére. De kerestük ezeket a szavakat, s a keresés izgalma kritikus olvasóinkat talán hozzásegíti ahhoz, hogy maguk jobbakat találjanak. Ez magyarázza és menti - ha menti - kötetünk kissé fur-csa címét is

További termékek: